ویداویدا، تا این لحظه: 6 سال و 10 ماه و 5 روز سن داره

تولدتمام زندگیم

40ماهگی نفسم

ازروزی که صدایت دروجودم طنین اندازشد شتاب تپیدن قلبم روبه فزونی گرفت امروزثانیه ها نام تورافریادمیزنند ومن دراوج عشق خودرادرپستوی زمان تنهاحس نمی کنم ویدای من دنیای من 16 اردیبهشت95 مصادف با سه سال و4 ماهگیت مبارک دوستت دارم عشقم نفسم امیدم دنیایم همه زندگیم خوب باش وخوب بمان عاشقتم سلامتیت راهمیشه از خدای منان خواستارم   الهی من قربون همه ژست گرفتنات بشم عمرم ...
27 ارديبهشت 1395

روزپدر

بابایی روزت مبارک  تمام عشق تمام زمان تمام زمین تمام شعرمن واشکهای مختصرم تمام انچه که باید تمام انچه که نیست برای خوبترین واژه جهانم پدرم نام زیبای پدر باسیم وزربایدنوشت خوب وعالی باعیاری معتبربایدنوشت برکت نان ونمک ازهمت والای اوست این چنین گویم که نامش تاج سرباید نوشت روزت مبارک بهترین بابای دنیا ...
3 ارديبهشت 1395

روز ازمایشگاه

مامان عزیزم روز علوم ازمایشگاهی مبارک کاش الایزا میتونست تعدادکمپلکسهای بین قلب من وتو رابشمارد که بدونی چقدر دوست دارم به اندازه همه دنیا دوست دارم ویدا وبابایی   ...
3 ارديبهشت 1395

سفربه قاین

امروز 95/1/23 است به علت مرگ ناگهانی وناباورانه دایی بزرگه راهی قاین شدیم ساعت 9 شب رسیدیم رفتیم خونه عمه صغری تا جمعه یعنی 95/1/27 قاین بودیم برگشتن با بی بی سعادت اومدیم که تا اخر ماه صبحها با شما دختر گلم باشه دست بی بی سعادت درد نکنه شب 95/1/30با بی بی سعادت رفتیم پیتزا هما بهت خیلی خوس گذشت امیدوارم همیشه شاد وسرحال وسالم باشی عشقم   ...
3 ارديبهشت 1395

تب کردن ویداجون

امروز 95/1/15 است صبح که من سرکار بودم وبا بابا بودی از خواب که  بیدارشدی گفتی دلم درد میکنه تبم داشتی ظهر اومدم همچنان بیقرار بودی بابارفت سرکار یک ساعت خوابیدی یکدفعه بیدار شدی با تب شدید ودل درد خیلی بیقرار بودی ترسیدم به بابا زنگ زدم ازسرکار اومد بردیمت دکتر شب خیلی تب داشتی استامینوفن هر 4ساعت میدادم وپاشویتم کردم تا روزبعد عصر همچنان تب داشتی الهی من بمیرم ای خدای مهربون هیچ وقت دخملمو مریض نکن دیگه امین  
3 ارديبهشت 1395

تولد 3سال و3ماهگی نوگلم (39ماهگی )

دخترم نازنینم همه وجودم بدون که روز به روز عاشقترت میشم دوست دارم بهترینم 39ماهگیت در تاریخ 16/1/95 اولین ماه سال 95 مبارک امیدوارم یال سرشار از خوبی وسلامتی پیش رو داشته باشی امین      ...
2 ارديبهشت 1395
1