ویداویدا، تا این لحظه: 6 سال و 11 ماه سن داره

تولدتمام زندگیم

تولد 82 ماهگی عشق من

همه دنیای من امروز 16 ابان 98 همزمان با تولد 6 سال و10 ماهگی یا بعبارتی 82 ماهگی توست در روز تولدت در این ماه مریض بودی تب داشتی واصلا حال نداشتی الهی من فدات بشم دختر نازم شاید برای جهان تو تنها یک نفر باشی اما برای من یک دنیا هستی زندگی من تو هستی قلب من تو هستی عشقم تویی تولد 82 ماهگیت مبارک گل دخترم  دوست دارم تا بینهایت  ...
17 آبان 1398

تب وسرماخوردگی ویدا جون

همه دنیای من امروز 14/8/98  است در ادامه سرماخوردگی من شما هم چون خیلی ضعیفی از من گرفتی وشب خیلی تب کردی صبح 15 ابان بابا وحید بردت کلینیک سلامت نمیدونم این بار چرا اینقدر چشمات قرمز شده بود بهت شربت استامینوفن وکتو تیفن میدادم الهی من فدای تو بشم که اینقدر زود زود مریض میشی همه وجود من از خدا میخوام که همیشه مراقبت باشه وهیچ وقت دیگه مریض نشی وهمیشه سالم باشی الهی امین   دوست دارم نفسم  ...
17 آبان 1398

مدرسه (ابان 98 )

عشق من در تاریخ 6 ابان 98 مدارس تعطیل شد در تاریخ 8/8/98  دومین روز از ابان 98 با سرویس رفت وبرگشت رفتی -- در تاریخ 11/8/98 سومین روز با سرویس رفتی من اومدم دنبالت -- در تاریخ 12/8/98چهارمین روز از ابان   با سرویس رفتی صبح میگفتی میشه نرم مدرسه وموقع رفتن داخل مدرسه به خانم بهاری گفتی منو برگردو خونمون ظهر من امدم دنبالت با سرویست برگشتیم--   در تاریخ 13/8/98  پنجمین روز از ابان صبح با سرویس رفتی ظهر من اومدم دنبالت با سرویست برگشتیم -- در تاریخ 14/8/98  ششمین روز از ابان  صبح با سرویس رفتی ظهر با سرویس برگشتی  در تاریخ 18/8/98 ویدای من به علت مریضی نرفت مدرسه  در تاریخ 19/8/9...
17 آبان 1398

امدن فریده خانم برای 33 مین بار

زندگی من دنیای من امروز 1/8/98 است وبابا وحید دوباره هم صبح کار شد وخاله فریده برای 33 مین بار از تاریخ 1 ابان امد در تاریخ های 1-2-4-8-9 ابان به مدت 5 روز در ابان 98 امد در تاریخ های 11-12-13 من استعلاجی داشتم وبودم الهی دورت بگردم   دوست دارم خیلی 
17 آبان 1398