ویداویدا، تا این لحظه: 6 سال و 10 ماه و 5 روز سن داره

تولدتمام زندگیم

تولد 70ماهگی ویدایم

دخترم ویدایم امروز 16/8/97 مصادف با 5 سال وده ماهگی تو یعنی 70 ماهگیت است دخترم روز تولدت بهترین روز عمرم است روزی که باتپش های تندتند قلبت شروع به زندگی کردی ونام تو درقلبم رویید بهترین من تولدت مبارک  ...
17 آبان 1397

بدون شرح

عشقم امروز 14/8/97 است من وتو رفتیم خونه مامانی شما گفتی شب می خوام خونه مامانی بخوابم من با بابابزرگ برگشتم خونه شما شب خونه مامانی خوابیدی واین دومین شب بود که بدون من خوابیدی الهی من فدات شم خیلی دوست دارم 
17 آبان 1397

مهدبرف مهر 97

دخترم ویدایم سال 97 سالی که پیش دوم باید میرفتی ومن شمارو مهد برف ثبت نام کردم اولین روز درتاریخ 7/7/97 رفتی مهد درماه مهر در تاریخ های 8 -9-10-14-15-16-17-21-22-23-24-25-به مدت 13 روز رفتی توی این 13 روز در دوهفته اول بابات تورو برد ودر دو هفته دوم خاله فریده توروبرد دو بار تواین  ماه مریض شدی سری اول خفیف بود ولی سری دوم شدیدتر شد دوست دارم    ...
4 آبان 1397

تولد 69 ماهگی ویدا

دخترم امروز 16/7/97 است مصادف با 5 سال ونه ماهگیت  روزی که بدنیا امدی هرگز نمیدانستی زمانی خواهدرسید که ارامش بخش روح وروان کسی میشوی که باتو دنیا برایش زیباتر است تویک ماه بزرکترشدی تولدت مبارک ویدایم  ...
4 آبان 1397
1