ویداویدا، تا این لحظه: 6 سال و 10 ماه و 5 روز سن داره

تولدتمام زندگیم

تولد65 ماهگی نفسم

ازروزی که صدایت دروجودم طنین انداز شد شتاب تپیدن قلبم روبه فزونی یافت امروز ثانیه ها نام تورافریاد میزنند ومن دراوج عشق خودرادرپستوی زمان تنها حس نمی کنم تولد 65 ماهگیت یعنی 5 سال و5 ماهگیت مبارک عشقم دوست دارم    ...
10 خرداد 1397

استخر6

امروز 10/3/97 است وششمین جلسه اموزشی واولین جلسه از سری دوم استخر دخمل نازم است الهی من دورت بگردم خیلی خیلی خیلی دوست دارم
10 خرداد 1397

استخر5

امروز 8/3/97 است پنجمین جلسه اموزشی استخر شما دخملی گلم واخرین جلسه ازسری اول الهی من فدای شما ورزشکار قهرمانم بشم دوست دارم
10 خرداد 1397

افتادن دندون

عشقم نازنینم امروز 5/3/97 است ودومین گل خنده شما یعنی دومین دندونت شیریت افتاد الهی من فدات بشم خیلی میخوامت     ...
10 خرداد 1397

فست فود کیوسک

دنیای من  امروز 3.3.97 است وبعد از استخر باعمه وعمو وسپهر وستاره   رفتیم کیوسک تو بزرگمهر جنوبی 12 چه جای دنج وارومی بود به شما هم خیلی خوش گذشت عزیز دلم از خدا میخوام همیشه سالم وشاد باشی عشقم    هوارتا دوست دارم ...
10 خرداد 1397

استخر4

دخترگلم امروز 3/3/97 است ساعت 8.15 تا9.30 چهارمین جلسه وسومین جلسه اموزشیت بود عشقم خیلی دوست دارم  ودرتاریخ 6.3/97 پنجمین جاسه وچهارمین جلسه اموزشی خانم گل ازساعت 8-9.30 بود
10 خرداد 1397

استخر3

نازنین من امروز 1/3/97 است ساعت 8.15 تا9.30 بردمت استخر این دومین جلسه اموزشیت بود عشقم با مریم جون الهی من قربونت بشم  ...
10 خرداد 1397
1