ویداویدا، تا این لحظه: 6 سال و 10 ماه و 5 روز سن داره

تولدتمام زندگیم

43ماهگی دخترم

به عشقت تاته دنیابه جنگ هرکسی میرم چه تقدیری از این بهترمن ازعشق تومیمیرم ویدای من بودنت ارامشی است که تزریق میشود درون رگهایم باحس نفس هایت تکثیر میشود دردرونم مبتلای تو شده ام ای دلیل هرتپش قلب من دنیای من ا رامم میکندبودنت دیدنت صدایت خنده هایت ارامش من درکنارتوست ارامش من درخواستن توست دختر قشنگم نفسم به عشق تو زنده ام دوست دارم تولد 3 سال و7ماهگیت درتاریخ 95/05/16 مبارک گلم همیشه سالم وسرحال باشی   ...
9 مرداد 1395
1