ویداویدا، تا این لحظه: 6 سال و 10 ماه و 5 روز سن داره

تولدتمام زندگیم

مدرسه (ابان 98 )

1398/8/17 1:11
نویسنده : مامانی
4 بازدید
اشتراک گذاری

عشق من در تاریخ 6 ابان 98 مدارس تعطیل شد

در تاریخ 8/8/98  دومین روز از ابان 98 با سرویس رفت وبرگشت رفتی --

در تاریخ 11/8/98 سومین روز با سرویس رفتی من اومدم دنبالت --

در تاریخ 12/8/98چهارمین روز از ابان   با سرویس رفتی صبح میگفتی میشه نرم مدرسه وموقع رفتن داخل مدرسه به خانم بهاری گفتی منو برگردو خونمون ظهر من امدم دنبالت با سرویست برگشتیم--

  در تاریخ 13/8/98  پنجمین روز از ابان صبح با سرویس رفتی ظهر من اومدم دنبالت با سرویست برگشتیم --

در تاریخ 14/8/98  ششمین روز از ابان  صبح با سرویس رفتی ظهر با سرویس برگشتی 

دوست دارم هوارتا 

پسندها (0)
شما اولین مشوق باشید!

نظرات (0)