ویداویدا، تا این لحظه: 6 سال و 10 ماه و 5 روز سن داره

تولدتمام زندگیم

سفر دوم خانوم گلی به فریمان

1394/2/9 15:02
نویسنده : مامانی
45 بازدید
اشتراک گذاری

عزیز دلم سوگلی من

امروز 94/01/10 است با باباوحید ومامانی وبابابزرگ  برای بار دوم شما رو بردیم فریمان من اون روز مر خصی بودم ولی واسه  کارای وام رفتیم صندوق ثامن الایمه

توراه رفت بی حوصله شده بودی ولی در بر گشت دخمل خوبی بودی

الهی همیشه سالم باشی

فدات بشم نازم

پسندها (0)
شما اولین مشوق باشید!

نظرات (0)