ویداویدا، تا این لحظه: 6 سال و 10 ماه و 5 روز سن داره

تولدتمام زندگیم

تولد 76 ماهگی دختری

دختر نازم امروز 16/2/98 است مصادف با 6 سال و4 ماهگی شما یا به عبارتی 76 ماهگی دخملی  روز تولدت بهترین روز عمرم است روزی که با تپش های تند تند قلبت شروع به زندگی کردی ونام تو در قلبم رویید بهترینم تولدت مبارک     ...
20 ارديبهشت 1398

نوبت مصاحبه

عشق من امروز 4/2/98 است ظهر ساعت 1 شما دبستان ماهان واقع در بلوار صارمی نوبت مصاحبه داشتی عشقم همه چی عالی بود خیلی دوست دارم 
7 ارديبهشت 1398

کلینیک سلامت

دختر نازم دنیای من عشق من درتاریخ 24/1/98 دوباره گلودرد شدی وبردیمت کلینیک سلامت خانم دکتر بهت کوریزان -کتوتیفن -ایپوبروفن -اریترومایسین   هم ورم لوزه داشتی هم گوشات جرم داشت الهی من فدای تو بشم 
3 ارديبهشت 1398

امدن مامانی

دنیای من ویدای من در فروردین 98 فریده خانم نیومد مامان بزرگت هم تهران بود مامانی اومد پیشت ازتاریخ 17/1-18/1-19/1-20/1-21/1-22/1-24/1-25/1-26/1-27/1-28/1-29/1-31/1  به مدت 13 روز اومد پیشت در تاریخ 27/1 رفتی سرزمین پروفسور بازیما در تاریخ 28/1  صبح من شما روبردم مهد ظهر مامانی رفت دنبالت مهد   درتاریخ 31/1 ظهر عمه مژگان رفت دنبالت   الهی من دورت بگردم    😎
3 ارديبهشت 1398