ویداویدا، تا این لحظه: 6 سال و 10 ماه و 5 روز سن داره

تولدتمام زندگیم

تب ویدا

امیدم دنیایم امروز 23/4/97 است وروز برگشت ما از شمال شما از روز قبل سرماخورده بودی توی راه باعمه صغری بودیم اصلا حال نداشتی شب ساعت 10 رسیدیم مشهد تب کردی تا صبح تب داشتی استامینوفن دادم چند بار پاشویه هم کردم صبح روز بعد باید من وبابا وحید میرفتیم سرکار عمه صغری پیشت موند من سریع کارامو سرکار کردم که زود بیام خونه الهی دورت بگردم تا دوروز تب داشتی 
28 تير 1397

سفرشمال ودامادی عمو احسان

دنیای من ویدای من عشقم امیدم امروز 17/4/97 است ویه خبر خوب ساعت 4 با عمه ومهتاب عمو مجید ملینا ومامانش عمه صغری خاله طاهره وغزاله جون با سه ماشین عازم نوشهر شدیم اما اینبار واسه عروسی اونم عروسی عمو احسان چقدر خوب بود البته مامانی وبابابزرگ خاله فاطی وعمو محسن هم امدند شب ساعت 10 رسیدیم مینودشت خوابیدیم درهتل مینو صبح روز بعد دوباره راه افتادیم ساعت 2 عصر رسیدیم نوشهر چقدر خوب بود روز بعد ساعت 12 راه افتادیم همگی تنکابن اول ناهار خوردیم در رستوران بعد رفتیم ویلاهایی که مامان بزرگ اجاره کرده بود واسه 2 شب دایی علی وعاطفه وارزو وخانواده هاشون هم به ماپیوستند روز بعد یعنی 20تیر روز عروسی بود از س...
28 تير 1397

66ماهگی نفس

نازنینم   روز تولدت بهانه ای شد تا بهترین شاد باشهایم راتقدیم حضورت کنم دلت شاد گل زیبای زندگیم اگر برای دنیا یکی باشی برای من تمام دنیایی عزیزم 16 تیر 97 همزمان با 5.5 سالگیت میارک امیدوارم همیشه شاد وسلامت باشی   ...
28 تير 1397

سفر تربت جام

  ا مروز 25/3/97 است وساعت 5 عصر با بابابزرگ ومامانی وخاله فریبا وخاله فاطی رفتیم تربت جام خونه عمه فرح من خیلی خوب بود شب موندیم فردا عصر یعنی شنبه ساعت 7 شب دوباره برگشتیم مشهد خدارو شکر به دخترم خیلی خوش گذشت الهی من فدای شما نازنینم بشم زندگی من           ...
4 تير 1397

استخر10

عزیز دلم عشقم امروز 31/3/97 است واخرین جلسه اموزشی استخرازسری دوم ولی مریم جون گفت هنوزم باید ادامه بدی دختر نازینم خیلی خیلی دوست دارم  ...
4 تير 1397

استخر8

امروز 22/3/97 است وهشتمین جلسه اموزشی عشق من با مریم جون الهی من فدات بشم نفسم 
4 تير 1397