ویداویدا، تا این لحظه: 6 سال و 10 ماه و 5 روز سن داره

تولدتمام زندگیم

سرماخوردگی دخملی

نازنین من امروز 12/2/97 است روز نیمه شعبان وتولد امام زمان دخترم امروز سرماخورده وحسابی غرغر میکنه هیچی هم نمی خوره الهی من فدای شنا باشم خانوم لجباز غرغروی من ازخدامیخوام که خیلی زود خوب بشه  دوست دارم مامانم  ...
12 ارديبهشت 1397

ابرده

دختر نازم امروز 7/2/97 است باباوحید صبح سرکار بود عمه ساعت9.30اومد دنبالمون ورفتیم ابرده عمو مجید هم بود ناهار رفتیم رستوران مهستان خیلی خوش گذشت امیدوارم همیشه شاد وتندرست باشی مامان قربونت بره عشقم دوست دارم هوارتا ...
12 ارديبهشت 1397

تولد مامان بزرگ ویدایم

امروز 1/2/97 است وروز تولد مامان بزرگ ویدا جونم شب همه رفتیم اونجا بعد مامان بزرگ همه رو شام دعوت کرد بیرون رفتیم فارد فود خیلی بهت خوش گذشت ناز گلم ازخدا می خوام همیشه شادی باشه وشما شاد باشی دوست دارم عشق من    ...
5 ارديبهشت 1397

امدن فریده خانم برای 17 همین بار

امروز اول اردیبهشت سال 97 است واولین باراومدن فریده خانم در این سال از امروز بابا وحید صبح کار شد ولی خوشبختانه به مدت فقط 10روزکه فریده خانم فقط 7 روز اومد الهی من قربون شما برم خانم گلی من 
5 ارديبهشت 1397

تولد غزاله جون

تموم دنیای من امروز 31/1/97 است عصر ساعت 7 رفتیم خونه غزاله تولد غزاله جون اونجا بهت خیلی خوش گذشت الهی من فدات بشم    ...
5 ارديبهشت 1397

پیتزا اقای لذیذ

دخترنازم امروز 24/1/97 است شب باعمه وعمو رفتیم پیتزا اقای لذیذ بهت خیلی خوش گذشت امیدوارم همیشه بخندی وشاد باشی 
5 ارديبهشت 1397

مهد نوازش

عزیزم دخترنازم امروز 18/1/97 است ومن ظهررفتم مهد نوازش تو سیدرضی 32 واست ثبت نام کردم ازتاریخ 19/1/97 رفتی اون روز با من اومدی به مدت 0.5 ساعت بودی روز بعد با بابا وحید رفتی بازم 0.5 ساعت بودی  وروز 21/1/97 هم با بابا وحید فقط به مدت 0.5 ساعت رفتی دیگه از فردا کاملا پیچوندی وگفتی نمی رم خیلی بده که مهد دوست نداری الهی من قربونت برم    ...
5 ارديبهشت 1397

تولد 64 ماهگی دنیای من

عزیزم روز تولدت بهانه ای شده تا بهترین شادباشهایم راتقدیم حضورت کنم دلت شاد وروزگارت بهاری باد ویدایم گل زیبای زندگیم اگربرای دنیا یکی باشی برای من تمام دنیایی عزیزم 16 اردیبهشت 97 مصادف با 5 سال و4 ماهگیت مبارک      ...
5 ارديبهشت 1397
1