ویداویدا، تا این لحظه 6 سال و 2 ماه و 18 روز سن دارد

تولدتمام زندگیم

59ماهگی نازنینم

ویدای من دنیای من روزی که به دنیا امدی هرگز نمیدانستی زمانی خواهد رسید که ارامش بخش روح وروان کسی میشوی که با تو دنیا برایش زیباتر است بهانه ارامشم تولدت مبارک   ...
23 آذر 1396
1