ویداویدا، تا این لحظه: 6 سال و 10 ماه و 5 روز سن داره

تولدتمام زندگیم

47 ما هگی دختر ماهم

تمام دنیای من ویدای من خدا تورا که افرید حواسش پرت ارزوهای من بود شدی هما ن ارزوی من دوست دارم تمام عاشقانه ها ی دنیا راتوبرایم تکرار کنی انقدر ذهنم را درگیر خودت کرده ای که دیگر حتی نمی توانم مضمون تازه ای پیداکنم حالا حق میدهی درشعرهایم به همین سادگی بگویم دوستت دارم دخترم عشقم ۱۶اذر۹۵همزمان با ۴۷ماهگیت (سه سال و۱۱ماهگیت) مبارک همیشه سالم باشی دوست دارم ...
11 آذر 1395

امدن فریده خانم برای ۶مین بار

تموم دنیای من ویدای من امروز ۹۵/۹/۱است وباباوحید دوباره صبح کارشد وخاله فریده برای ششمین بار اومد پیش شما تا از شما مواظبت کنه نفسم خوشبختانه تواین دوهفته اول اذر ۹۵به مناسبت شهادت امام رضا دوسه روزی تعطیل بود البته منم به خاطر عمل کوچیک برداشتم لیپوم پشتم استعلاجی داشتم ویک پنج روزی پیش شما بودم الهی من فدات بشم همه دنیای من دوست دارم ...
11 آذر 1395
1