ویداویدا، تا این لحظه: 6 سال و 10 ماه و 5 روز سن داره

تولدتمام زندگیم

42ماهگی خانوم گلم

ویدای من همه دنیای من توکه باشی بس است مگرمن جز نفس چه میخواهم عزیزم عاشقانه هایم تمامی ندارند وقتی تو بهترین اتفاق زندگی من هستی من از خداچیزی نمی خوام همین که تورودارم کافیه زندگی من یعنی  همین که تو باشی ومن دیوانه وار دوستت داشته باشم  دوستت دارم دخترم 42 ماهگیت یعنی 3ونیم سا لگیت مبارک عزیزم     ...
11 تير 1395

امدن بار دوم

امروز95/04/01 است بابا وحید دوباره شیفتش عوض شد وصبح کار شد ودوباره فریده خانوم اومد سری پیش 11 روز بود پیش خانوم گلم این سری 10روز الهی قربونت بشم مامان این بار واسه اومدن فریده خانم بیقراری میکردی الهی بمیرم من مامان جون حتما واست جبران میکنم  درتاریخ 94/04/08 برای اومدن فریده خانم خیلی صبحش گریه کردی الهی فدات شم فهمیده من ...
11 تير 1395
1