ویداویدا، تا این لحظه: 6 سال و 10 ماه و 5 روز سن داره

تولدتمام زندگیم

41 ماهگی نفسم

توبامنی هرجابرم مهرتوبندجونمه عشقت نمیره ازسرم توپوست واستخونمه ویدای من اغوشت نه ییلاق است نه قشلاق اغوشت چهار فصل است تو تمام ارزوهای منی که بینهایت دوستت دارم توزیباترین ارزوی منی من ان قدر دوستت دارم که عشق به استقبا لم می اید وقتی با توام انگار توبهشتم دنیای من خانومی من ویداجونم دوستت دارم هوارتا ۴۱ماهگی ات مبارک ...
30 خرداد 1395

تحولی جدید وبزرگ درزندگی ویداجونم (امدن فریده خانم برای باراول)

نازنینم دختر گلم از اول خرداد95 به علت عوض شدن شیفت بابا به صبح ونبودن مامانی وباتوجه به اتفاقات قبلی مامان بزرگت به فریده خانم گفته بود که بیاد پیش تو وشما نازنینو نگه داره الهی بمیرم روز اول که مامان بزرگت بود ولی روز دوم صبح بیدار شدی وکلی گریه کردی که مامان نرو سرکار الهی بمیرم که مامان کارمندی داری باور کن اون روز خیلی به من سخت گذشت خیلی کلافه بودم ولی چاره چی بود مامان جونم خواهش میکنم منو بابت این کارا کارمند بودنم ببخش  مطمین باش وتصمیم گرفتم خیلی جدی زمانی که خونه هستم ثانیه ای ازت دور نباشم چون خیلی دوست دارم تو همه دنیای منی از خدای بزرگ می خوام که هیچ وقت مریض نشی وخودت مراقبت باشه اله...
13 خرداد 1395

یک شب خوب درطرقبه

دنیای من ویداجونم امروز 95/02/25 است شب باخاله فریبا وفرامرز رفتیم شام رستوران قنات طرقبه خوشبختانه بهت خیلی خوش گذشت خداروشکر امیدوارم همیشه شاد باشی عزیزدلم  دوست دارم هوارتا ...
13 خرداد 1395
1