ویداویدا، تا این لحظه: 6 سال و 10 ماه و 5 روز سن داره

تولدتمام زندگیم

عید 95

یا مقلب القلوب والا بصار یا مدبر الیل والنهار یا محول الحول والاحوال حول حالنا الا احسن الحال سال نو میشود زمین نفسی دوباره میکشد برگها به رنگ در می ایند وگلها لبخند میزنند وپرنده های خسته بر میگردندودر این رویش سبز دوباره روزهایت رنگارنگ در شکفتن جشن نوروز برایت درهمه سال سرسبزی جاودان وشاوی وسلامتی ارزومندم عیدت مبارک دخمل نازنینم لحظه شیرین سال تحویل خونمون بودیم شما خواب بودی ساعت 8.00.12 بود ساعتای 11 رفتیم خونه بابابزرگ بعد واسه ناها رفتیم خونه مامان اصدقی همه بودند عصر رفتیم خونه عموابراهیم شب با مامان بزرگ عمو مجید وعمه مژگان رفتیم خونه بابابزرگ روز دوم ناهار همه خونه عمو مجید بودیم شب رفتیم خانوما جدا اقایو...
14 فروردين 1395
1