ویداویدا، تا این لحظه: 6 سال و 10 ماه و 5 روز سن داره

تولدتمام زندگیم

یک شب خوب پاییزی در طرقبه

ویدای من هستی من دلبندم من دلم فقط روی دل تو بند میشود لبخند که میزنی کمترین اتفاقی که می افتداختلال در تشخیص ماههای قمری است دوست داشتنت بزرگترین نعمت دنیاست مراشاد میکند ولبخند را به دنیایم هدیه می کند  حتی این روزها گاهی پرواز میکنم من این دوست داشتن را بیشتر از هر چیز در این دنیا دوست دارم امروز ۹۴/۸/۱۴است و ساعت ۱۱شب رفتیم رستوران گنجعلی خان طرقبه شام هوا سرد بود ولی خوش گذشت الهی که همیشه شاد وسلامت باشی ...
15 آبان 1394

چکاپ ویداجون

نازم گلم امروز ۹۴/۸/۱۲است ومن ساعت ۶:۳۰بردمت مطب دکتر نخعی مقدم در امامت اا شلوغ بود ساعت ۹نوبتت شد دکتر اصلا از قد ووزنت نسبت به قد ووزن تولدت راضی نبود قد:۸۵ووزن:۱۱اصلا خوب نبود گف ت باید دوباره u/aو  u/cبده بعد سونو کلیه در نهایت اکو قلب داروهای تکراری هر بار راهم بخوره بعد از سه ماه اگه نبم کیلو وزنش و۲سانت قدش بلند نشد باید بره پیش دکتر وکیلی هورمون درمانی الهی من برات بمیرم خدا بزرگه من مطمینم خدا کمک میکنه وهمه چی درست میشه فدات شم تک دخترم دوست دارم ...
15 آبان 1394

۳۴ماهگی گل دخترم

پاییز خوب است پا ییز عاشق است عاشقی کن پنجره ات رابه رویش باز کن هواهم هوایی شده است دلش عاشقی می خواهد پاییز دوست داشتنی من می بوسم ومی بویم برگهای زرد وقرمزت را نفس می کشم در هوایت بوی باران داری بوی خاک وبرگ من بوی خدا می فهمم از تو دوباره پاییز اما نه فصل اندوه و دردفصل زیبای سادگی موسم شدید دلدادگی دوباره پاییز ویدایم تمام دنیایم راه که میروی عقب می مانم نه اینکه نخواهم با توهم قدم باشم می خواهم پاجای پاهایت بگذارم می خواهم ردپایت را هیچ خیابانی در اغوش نکشد تو تماما برای منی دختر گلم انقدر دوستت دارم که پروانه ها گیج میشوند گلها تعجب...
15 آبان 1394
1