ویداویدا، تا این لحظه: 6 سال و 10 ماه و 5 روز سن داره

تولدتمام زندگیم

سی ویک ماهگی دخترم

ارزویت را براورده میکند ان خدایی که اسمان  را برای خنداندن گلی میگریاند خداوندا بر من این نعمت را ارزانی داشتی به خاطر وجود دخترم   خنده هایت بهترین هدیه خداوند است خداوندا به خاطر وجودش شاکرم  دختر نازنینم ویدایم دنیایم  خدا تنهاروزنه امیدی ست که هیچ گاه بسته نمیشود تنها کسی است که با دهان بسته هم میشود صدایش کرد تنها کسی است که محرمت میشود وقتی همه تنهایت گذاشتند تنها سلطانی است که دلش با بخشیدن ارام میگیرد نه با تنبیه کردن همیشه وهر لحظه خدارابرایت ارزو میکند دوستت دارم ویدایم سی ویک ماهگیت مبارک     ...
9 مرداد 1394
1