ویداویدا، تا این لحظه: 6 سال و 10 ماه و 5 روز سن داره

تولدتمام زندگیم

یک شب خوب درطرقبه

دختر نازنینم ویدایم امروز ۹۴/۱۲/۱۱است شب با باباوحید رفتیم رستوران کاج طرقبه خیلی عالی بود وبهت خوش گذشت امیدوارم همیشه شادوسلامت باشی              ...
26 اسفند 1394

سفر به تهران

دختر نازنینم یک سفر دیگری راباهم اونم با هواپیما به تهران تجربه کردی روز 4شنبه 94/11/21 ساعت 10.30 شب به اتفاق عمه وعمو محمدرضا رفتیم تهران اونجا عمو احسان اومد دنبالمون تو یه کم دل درد داشتی روز جمعه 94/11/23 عروسی شهرزاد جون بود تاظهر 23 تو دل درد بودی که حتی شبش تو عروسی هم کمی بی قرار بودی ولی ظهرش خوشبختانه شکمت کار کرده بود شبش که بیقرار بودی دوباره شکمت کار کرد وبهتر شدی در کل خوابت تو تهران به هم خورده بود ولی بازم بهت خوش گذشت خوشبختانه روز یکشنبه شبش خونه اقا علیرضا دعوت بودیم اونجا با سامان بازی کردی وبهت خوش گذشت با لاخره در تاریخ 94/11/26 روز دوشنبه ساعت 8 شب با عمه وعمو محمد...
6 اسفند 1394

دل دردمجددویداجون

عزیزم دخترگلم امروز 94/11/17 است الهی من بمیرم که دل دردت همچنان ادامه دارد وروز بعدش درروز 18بهمن سوزش هم داشتی ای خدا التماست میکنم که هیچ وقت دخملمو مریض نکنی امین ...
6 اسفند 1394
1