ویداویدا، تا این لحظه: 6 سال و 10 ماه و 5 روز سن داره

تولدتمام زندگیم

سونوگرافی دکتر اسفندیاری

دختر عزیزم نیست درجهان من شاهزاده من امروز ۹۴/۱۱/۷است وچون هنوز دل درد وسوزش داشتی بردمت سونو دکتر اسفندیاری خوشبختانه وشکر خدا همه چی خوب بود الهی شکر خداوندا ازت میخوام هیچ وقت دیگه مریض نشی امین ...
14 بهمن 1394

مطب شاه فرهت

در ادامه دل درد شدید دخترم تا تاریخ اول بهمن در تاریخ ۹۴/۱۱/۳با بابا وحید بردیمت پیش شاه فرهت بازم گفت تا سه ماه باید پارافین بخوری کتو تیفنم داد چون گفتم سوزش شدیدداری ومیگی دارن میخ میزنن در تاریخ ۹۴/۱۱/۵ادرارت شیری رنگ بود دوباره ازت u/a u/c گرفتم  فسفات امورف فراوان دیده شد الهی من بمیرم واسه دخمل گلم
14 بهمن 1394

ادامه دل درد دخترم

عزیزم خانومم در تاریخ ۲۶و۲۷دیماه همچنان دل درد شدید وگریه بیش از اندازه داشتی الهی من فدات شم خدایا ازت میخوام دخترمو هیچ وقت مریض نکنی امین
14 بهمن 1394
1