ویداویدا، تا این لحظه: 6 سال و 10 ماه و 5 روز سن داره

تولدتمام زندگیم

بیست ماهگی ویداجونی

عشق زندگی مامان جونم عمرم امروز ۹۳/۶/۱۶است وشما خانوم گل وارد بیستمین ماه زندگیت شدی وای مامانی چقدرزود میگذره مثل بیست ماهگیت بیست بیستی نفسم خیلی خیلی شیرین شدی وشیرین کاریات هزاربرابرشده تقریبا همه حرفارو میگی مثل اله ارمرزی خانوم میگی امون رتگ زرد ابی قرمز بلدی هاپو پیشی مسس اک پشت توتی ارگوش مار ماهی رو میشناسی اسم وفامیلتو میگی ایداالیی به نینای خیلی علاقه داری هرروز عصرهم باید بری ددرهنوز از غذاخوردن با لذت خبرینیست عمه فرح من وجده شمارو تواین ماه دیدن گفتن با زم که چقدز کوچولویی به قول مامانی  که یواشکی داشت بهشون میگفت باید ویداجون هول هوش دوازده کیلو باشه ولی نیست درضمن مهتاب ومهیارجون شایلین بعذازمدتی روز۱۸ شهریور دیدن گفتن...
20 شهريور 1393

روزدختر

برای دخترگلم  یه اسمون عشق میارم  برای نازاون چشاش سخاوت هدیه میارم یک دل پرازامید ومهر ترانه ساز غصه هاهدیه من به دخترم همون غریب بی ریا دخترم روزت مبارک ...
7 شهريور 1393
1