ویداویدا، تا این لحظه: 6 سال و 10 ماه و 5 روز سن داره

تولدتمام زندگیم

هفتمین مروارید دهانی ویداجون

نازنینم نفسم امروز7اسفند92است درحالیکه شماسوگلی تب  داشتی وبی حال بودی مامانی متوجه هفتمین مرواریدخوشگل تو دهان شماشدم الهی فدات بشم که داری خانومترمیشی   ...
29 ارديبهشت 1393

سرماخوردگی ویداجون

نازنینم فرشته کوچولوی مامانی امروزدوشنبه 5/12/92است ظهرکه ازسرکاربرگشتم مامان بزرگ گفت ازصبح دوسه بارسرفه کردی عصردیدم سرفه هات زیادترشد خانومی یه تب خفیف هم داشتی واسه همینم بردیمت پیش دکترفرسادبیقرارشده بودی واست دیفن هیدرامین دادقطره استامینوفن هر4ساعت یک سی سی ازیترومایسین وقطره بینی  اخرشب تبت خیلی زیادشد که من زنگ زدم مامان جون که شب خونه مابخوابه ماهم تاصبح پاشویت کردیم من سه شنبه تآخرهفته هم نرفتم سرکار روزبعد همش تب میکردی سرفه هات شروع شده بود کلا بی اشتها شده بودی هیچی نمی خوردی داروهاتم باهزاربدبختی بهت میدادیم شبها خیلی بیقراربودی اصلا خواب نداشتی روز چهارشنبه هم همینطوری بودی روزپنجشنبه گوش دردم شدی مرتب ابریزش بینی داشتی...
29 ارديبهشت 1393

پنجمین وششمین مروارید دهانی ویداجون

عزیز دلم دخترم امروز30 بهمن 92است امروزبصورت اتفاقی دیدم یه دندون سفید خوشگل تودهان دخترم دیده میشه توهفته گذشته خیلی نق نق داشتی وشدیدا بیقراری میکردی هنوز تا به خودم اومدم ششمین دندونتم رویت شد الهی من قربون این دندونای خوشگل بشم دوست دارم مامان جون     ...
29 ارديبهشت 1393

تب کردن ویداجون

امروز27بهمن92است که دخترنازم روبردیم مطب دکترشاه فرهت  ازدوسه روزپیش اصلا حال نداشتی بی اشتهابودی نق نق زیادمیکردی شباهمش بیداربودی دستاتم یکسره تودهنت بودکه من فکرکردم دندون داری درمیاری همش تب خفیف میکردی ولی قطع میشد.ولی روزشنیه تبت زیادشد وخیلی داغ شدی   واسه همین ظهرش ساعت سه بردمت پیش دکترشاه فرهت .گفت یک ویروسه وتا سه شنبه ادامه داره .وزنتم بود 8/100نمی دونم چراشما خانومی دیربه دیروزن میگیری ولی بازم خداروشکرمیکنم به دکترگفتم قدووزنت چه جوری زیادبشه گفت قدووزن چه به دردمیخوره عقل داشتن مهمه .بهت قطره استامینوفن دادگفت هر4ساعت 20قطره بهت بدم الهی زودتر خوب بشی نفسم دوست دارم ویداجونم هوارتا....... ...
29 ارديبهشت 1393

سیزده ماهگی ویداجون

نانازمن ویدای من چهارشنبه 16بهمن 92سیزده ماهگیت تموم شدوپاگذاشتی به جهارده ماهگیت عزیزمامانی دیگه دخترم داره روزبه روز بزرگتر میشه وخانومتر بعضی ازکلماتو میگی مثل بابا دد نیس دس بس نه نای نای میکنی دس دسی میکنی یه خبرخیلی خوبم اینه که تلاش میکنی راه بری دوسه قدم راه میری بعدشم تلپی می افتی الهی من فدات بشم سیزده ماهگیت مبارک دخترگلم ...
29 ارديبهشت 1393

پیامک تشکر

حضورگرمتان درجشن تولدویداجون لحظات دوست داشتنی رابرایمان رقم زد دست تک تک شماعزیزان رابابت هدایاای زیبایتان می بوسیم امیدواریم درلحظات شادی زندگیتان جبران کنیم ازاینکه گرماابخش محفل شادیمان شدید متشکریم ...
29 ارديبهشت 1393

پیامک خوش امدگویی

پیشاپیش ازحضور گرم ودوست داشتنی تان درجشن تولدنازدانه زندگی مان ویداجون سپاسگزاریم منتظرقدوم پرمهرتان هستیم زمان جمعه4بهمن 92ساعت 7 مکان خونه مامان بزرگ   ...
29 ارديبهشت 1393

تولدیکسالگی ویداجون

بهار٩١که رسید قاصدک های بهاری غزل حضور تورامی سرودندومن عاشقانه این غزل را زمزمه می کردم. شکوفه های بهاری نویدبخش روزهای سبزی بود که درزمستان 91شکل می گرفت 270روزانتظارعاشقانه ، 9ماهی که باهم صحبت کردیم ،باهم غذاخوریم ،باهم خوابیدیم ،باهم بیدارشدیم ،باهم زندگی کردیم و....... زمستان موعودفرارسید ضرب آهنگ قلب من ازذوق دیدن توشدت گرفت وطنین قلب تونیزهم ............ من بیقرار ورودت ،توبی تاب خروجت شنبه 16 دیماه 91ساعت 15:15:43لحظه انتظارسرامدوصدای اولین گریه توموجی ازشادی رادردلمان برپاکرد شگفتا گریه توشادی ما!!! عزیزم روزمیلاد  تو روز صدورشناسنامه  عشق است ...
29 ارديبهشت 1393

متن کارت تولدویداجون

 من هرروزبه عشق تونفس می کشم                                                 هرروزپنجره رابازمی کنم وفریادمی زنم ...... ویدای من دنیای من همه غصه هایت مال من، توفقط بخند ،برای من بخند آنقدربلند تامن بشنوم صدای خنده هایت را.... درسالروزتولد ویدای زندگی مان محفلی برپا کرده ایم تایکسالگی اش راباحضورپرمهرتان به جشن بنشینیم. زمان جمعه 4بهمن 92ساعت 7مکان خ...
29 ارديبهشت 1393

چکاپ ویداجون

امروز23/10/92 است عزیزم امروز بردیمت مطب دکترفرساد چون دوسه شب بود بعداز واکسنت خیلی بیقراری  می کردی مخصوصا شبها ساعت 7رفتیم نسبتا مطب شلوغ بودتومطب دکترگوش وگلوتو نگاه کرد خوشبختانه مشکلی نداشت قد ووزنتم گرفت قد:73وزن:7:650 دکترگفت وزنت نسبت به وزن تولدت کمه وای که همه دکتراهمینو میگن واست اینترامیل داد گفت چهار تاپنج وعده که دووعدش سوپ یک وعدش تخم مرغ یک وعده هم برنج باشه تا انشا ا... خوب وزن بگیری الهی امین     ...
29 ارديبهشت 1393