ویداویدا، تا این لحظه 6 سال و 2 ماه و 18 روز سن دارد

تولدتمام زندگیم

استخر7

امروز 20/3/97 است وهفتمین جلسه اموزشی شماخانوم گل خیلی دوست دارم نفسم    ...
4 تير 1397

امدن فریده خانم برای 18 همین بار

عزیزم دنیای من امروز 21/3/97 است وباباوحید صبح کار شد وخاله فریده برای 18 همین بار از 21 خرداد تا 31 خرداد به مدت 9 روز اومد پیش شما الهی من قربون شما دخملی گل صبور خانومم بشم نفس خودمی  دوست دارم هوارتا
4 تير 1397

تولد65 ماهگی نفسم

ازروزی که صدایت دروجودم طنین انداز شد شتاب تپیدن قلبم روبه فزونی یافت امروز ثانیه ها نام تورافریاد میزنند ومن دراوج عشق خودرادرپستوی زمان تنها حس نمی کنم تولد 65 ماهگیت یعنی 5 سال و5 ماهگیت مبارک عشقم دوست دارم    ...
10 خرداد 1397

استخر6

امروز 10/3/97 است وششمین جلسه اموزشی واولین جلسه از سری دوم استخر دخمل نازم است الهی من دورت بگردم خیلی خیلی خیلی دوست دارم
10 خرداد 1397

استخر5

امروز 8/3/97 است پنجمین جلسه اموزشی استخر شما دخملی گلم واخرین جلسه ازسری اول الهی من فدای شما ورزشکار قهرمانم بشم دوست دارم
10 خرداد 1397

افتادن دندون

عشقم نازنینم امروز 5/3/97 است ودومین گل خنده شما یعنی دومین دندونت شیریت افتاد الهی من فدات بشم خیلی میخوامت     ...
10 خرداد 1397

فست فود کیوسک

دنیای من  امروز 3.3.97 است وبعد از استخر باعمه وعمو وسپهر وستاره   رفتیم کیوسک تو بزرگمهر جنوبی 12 چه جای دنج وارومی بود به شما هم خیلی خوش گذشت عزیز دلم از خدا میخوام همیشه سالم وشاد باشی عشقم    هوارتا دوست دارم ...
10 خرداد 1397

استخر4

دخترگلم امروز 3/3/97 است ساعت 8.15 تا9.30 چهارمین جلسه وسومین جلسه اموزشیت بود عشقم خیلی دوست دارم  ودرتاریخ 6.3/97 پنجمین جاسه وچهارمین جلسه اموزشی خانم گل ازساعت 8-9.30 بود
10 خرداد 1397

استخر3

نازنین من امروز 1/3/97 است ساعت 8.15 تا9.30 بردمت استخر این دومین جلسه اموزشیت بود عشقم با مریم جون الهی من قربونت بشم  ...
10 خرداد 1397