ویداویدا، تا این لحظه 6 سال و 2 ماه و 18 روز سن دارد

تولدتمام زندگیم

بدون شرح

امروز دوشنبه 14/8/97 است وواسه دومین شب شما کنارم نخوابیدی وخونه مامانی خوابیدی دوست دارم 
1 آذر 1397

اولین مشق

دخترنازم امروز 14/8/97 است وشما واسه اولین بار مشق داشتی باکمک من وبابا وحیذ نوشتی الهی من فدات شم    ...
1 آذر 1397

مهدبرف ابان 97

زندگی من ابان 97هم تمام شد شما درابان ماه درتاریخ های 1-2-5-7-9-12-14-19-20-23-27-29-30 ابان به مدت 13 روز رفتی مهد الهی من دورت بگردم دوست دارم 
1 آذر 1397

تولد 70ماهگی ویدایم

دخترم ویدایم امروز 16/8/97 مصادف با 5 سال وده ماهگی تو یعنی 70 ماهگیت است دخترم روز تولدت بهترین روز عمرم است روزی که باتپش های تندتند قلبت شروع به زندگی کردی ونام تو درقلبم رویید بهترین من تولدت مبارک  ...
17 آبان 1397

بدون شرح

عشقم امروز 14/8/97 است من وتو رفتیم خونه مامانی شما گفتی شب می خوام خونه مامانی بخوابم من با بابابزرگ برگشتم خونه شما شب خونه مامانی خوابیدی واین دومین شب بود که بدون من خوابیدی الهی من فدات شم خیلی دوست دارم 
17 آبان 1397