ویداویدا، تا این لحظه 6 سال و 12 روز سن دارد

تولدتمام زندگیم

دنیای این روزای ویداجون

نازگلم شیرینم اواسط نه ماهگیته وشیرین کاریات نه برابرشده این قدرنانازشدی که واسه همه عزیزوعزیزترشدی درحال حاضرهمه جا هم هستی زیزمبل روی سفره زیرمیز اویزون ازمبل خلاصه اینکه خیلی بازیگوش شدی دالی میکنی موش موشک میکنی اعتمادبه نفس بالایی درایستادن پیداکردی نمیدونی چقدردوست دارم نفسم دوست دارم هوارتا   ...
29 ارديبهشت 1393

شیرین کاری ها

چقدراین روزاشیرین ترشدی نفسم چی بگم ازشیرین کاریات ازفضولیات از بی خوابی وبدخوابیات درچهاردست وپا کردن که اوستا شدی خوشگلم  ازت غافل شیم میری سراغ دراور وازش بالا میری وخودتو تو اینش میبینی وکلی ذوق میکنی یا میری سراغ چاه اشپزخونه سرشو برمیداری ومی خوای بذاری تودهنت خلاصه که خیلی شیطونی دستتو به میز مبل وخودمبل میگیری وبلند میشی ووامیستی وچندقدم برمیداری ومنم بایدهمش مواظبت باشم تاخدای نکرده سرت به جایی نخوره ولی مطمئنا خداحافظ شماعروسکها هست ازخوابیدن فرارمیکنی وتو اوجی که خوابت میاد بلند میشی میشینی ومیخندی وکلا مسخرمون میکنی امیدوارم هرچه زود...
29 ارديبهشت 1393

ششمین روزدربیرجند

امروزصبح نانازم همگی رفتیم بند دره چه جای قشنگی بود ظهر خونه خاله صدیقه بودیم شب همه رفتیم رستوران سنتی بابا حاجی خیلی خوش گذشت     ...
29 ارديبهشت 1393

اولین ارایشگاه ویداجون

امروز93/2/2است دخترموامروزبردیم ارایشگاه کودک گوگولی وموهاشو کوتاه کردیم چقدر دخمل خوبی بودی عزیزم اصلا گریه نکردی چقدرخوشگل شدی عزیزم الهی فدات بشم نازنینم       ...
29 ارديبهشت 1393

مامانی روزت مبارک

مامان مهربانم اهنگ صدایت زیباترین ترانه زندگی ام :نفسهایت تنها بهانه نفس کشیدنم :ووجودت تنهادلیل زنده بودنم شد   وقتی چشم به جهان گشودم قلب کوچکم مهربانی لبخند ونگاهت را که پرازصداقت و بی ریایی بوداحساس کردم دیدم زمانی راکه بالبخندم لبخندزیبایی برچهره خسته ات نشست ودنیایت سبزشد وباگریه ام دلت لرزید وطوفانی شد ازهمان لحظه فهمیدم که تنهادرکناراین نگاه پرمهرومحبت است که احساس ارامش وخوشبختی خواهم کرد مادرعزیزم روزت مبارک همسرفداکارم اینک که درساروز ولادت حضرت فاطمه وروزمادردومین سال مادربودن راتجربه میکنی ازطرف خودم وویداجونمان این روزقشنگ راصمیمانه بهت تبریک میگیگ ازخدامیخواهم که همگی همیشه درکنار همدیگه خوشبخ...
29 ارديبهشت 1393

مامانی روزازمایشگاه مبارک

درتا ریخ این سرزمین پاک هرگاه دردمندی دل خسته وتن ازرده دست استمدادبراستان الهی به اسمان برده امدادسپیددلانی منادی صلح وسلامت رامرهم زخم ها وارمش بخش جانش یافته است همسرعزیزم اینک درروز30 فروردین روزجامعه ازمایشگاهیان اندیشه والایت وحضورسبزت قرین پویایی ودستان شفابخشت سرشارازعطرعاطفه وجان پرطراوتت سرریزازعشق وامید روزت مبارک ازطرف ویدا وبابایی ...
29 ارديبهشت 1393

بهاریه

تو بهاری ؟ نه ، بهاران از توست از تو می گیرد وام هر  بهار  این همه زیبایی را ... این دومین بهاری است که من در کنار تو نسیم روحنواز فروردین را حس می کنم . وچه احساس خوبیست ..... بهار وجودم دومین بهارت مبارک ...   ...
29 ارديبهشت 1393