ویداویدا، تا این لحظه: 6 سال و 11 ماه سن داره

تولدتمام زندگیم

تولد بهار

دنیای من ویدای من امروز 18/7/98  است وخاله فرنوش مارو عصر تولد بهار دعوت کرد بهار دختر دوست خاله فرنوش مسی خانومه همسن شما متولد اذر 91 است ساعتهای 7 رفتیم تولد بهار با بهار واناشید خیلی بهتون خوش گذشت تا ساعت 12 طول کشید خوش گذشت   دوست دارم      ...
27 مهر 1398

جلسه مشاوره

عشق من امروز 22/7/98 است ساعتهای 10 خانم موسوی از مدرسه تماس گرفتن که ساعت 1.30 واسه من وقت مشاوره گذاشتن من  رفتم مشاور خانم سعادتیان بودند صحبتهای خوبی زذند مثلا خریدن خاک رس خریدن حلقه ورزشی پیاده روی با پدر و......   دوست دارم هوارتا 
27 مهر 1398

سرویس مدرسه( دوازدهمین وسیزدهمین روز مدرسه )

دنیای من امروز 22/7/98 است امروز اولین روز رفتن شما به مدرسه با سرویس خانم بهاری است صبح ساعت 7 من رفتم سر کار خانم بهاری ساعت 7.15 اومدند دنبالت ظهر هم ساعت 1.30 با سرویس خانم بهاری برگشتی خونه  در تاریخ 24/7/98 هم دومین روز رفتن وبرگشتن شما به مدرسه با سرویس خانم بهار ی بود   دوست دارم خیلی زیاد 
27 مهر 1398

دهمین ویازدهمین روز مدرسه

همه امید من در تاریخ های 20/7/98  و 21/7/98  دختر گلم با خاله فریده صبح با اژانس رفت مدرسه ظهر با اتوبوس با خاله فریده برگشته خونه از ظهر که اومدی خونه نق میزدی که فردا نمیخوام برم مدرسه    عاشقتم عشقم 
27 مهر 1398

هشتمین روز مدرسه

امروز 16/7/98 است ودخترم صبح با باباوحید رفت مدرسه در مدرسه که رسیده گفته دستشویی دارم برگشتن خونه بابابا وحید دوباره رفتن مدرسه ظهر هم بابابا وحید برگشته خونه   دوست دارم دختر لجباز من 
27 مهر 1398