ویداویدا، تا این لحظه: 6 سال و 10 ماه و 5 روز سن داره

تولدتمام زندگیم

دبستان بعثت ( مهر 98 )

در مهر ماه 98 عشق من در تاریخ های 31/6/98 -1/7/98 2/7/98 3/7/98 6/7/98 به مدرسه رفت . در تاریخ 7/7/98 و 8/7/98 مدارس تعطیل بود . در تاریخ های 9/7/98 -10/7/98 - رفت در تاریخ 13/7/98 نرفت . درتاریخ 14/7/98 رفت . در تاریخ 15/7/98 به حرم نرسید اومد خونه . در تاریخ 16/7/98 رفت . در تاریخ 17/7/98 با تاخیر ساعت 10 رسید . در تاریخ های 20/7/98- 21/7/98-22/7/98 رفت . درتاریخ 23/7/98 نرفت . در تاریخهای 24/7/98- 28/7/98 -29/7/98-30/7/98 رفت 
2 آبان 1398

نکته در مورد مدرسه

از اول مهر 98 در تاریخهای 13 و 23 مهر ویدا خانوم  از مدرسه غیبت کردند  در تاریخ 15/7/98 بعلت دیر رسیدن سرویس به مدرسه از حرم رفتن جا موندن وبه خونه اومدند ودر تاریخ 17/7/98 ساعت 10 با تاخیر رفتند مدرسه و در تاریخهای 7 و8 مهر ماه هم بعلت الودگی هوا مدارس تعطیل بود در کل از اول مهر  تا 30/7/98   19 روز روز مدرسه رفتن بوده است که از این 19 روز ویداجونم 2 روز غیبت . 1 روز از حرم جا موندند . ویک روز با تاخیر ساعت 10 صبح به مدرسه رسیدند ودوروز هم که بعلت الودگی هوا مدارس تعطیل بود  یعنی 4-19=15 روز رفتند
27 مهر 1398

تولد بهار

دنیای من ویدای من امروز 18/7/98  است وخاله فرنوش مارو عصر تولد بهار دعوت کرد بهار دختر دوست خاله فرنوش مسی خانومه همسن شما متولد اذر 91 است ساعتهای 7 رفتیم تولد بهار با بهار واناشید خیلی بهتون خوش گذشت تا ساعت 12 طول کشید خوش گذشت   دوست دارم      ...
27 مهر 1398

جلسه مشاوره

عشق من امروز 22/7/98 است ساعتهای 10 خانم موسوی از مدرسه تماس گرفتن که ساعت 1.30 واسه من وقت مشاوره گذاشتن من  رفتم مشاور خانم سعادتیان بودند صحبتهای خوبی زذند مثلا خریدن خاک رس خریدن حلقه ورزشی پیاده روی با پدر و......   دوست دارم هوارتا 
27 مهر 1398